گامی به سوی رشد مدیریت مدرسه

گروه مدیریت دوره ی ابتدایی و راهنمایی تحصیلی به منظور دانش افزایی و بهره گیری از پژوهش هاو تجارب مدیریتی اقدام به برگزاری مسابقه از مجلات رشد مدیریت مدرسه از شماره یک تا سه نموده است .از همکاران عزیز خواهشمند است پاسخنامه خود را حداکثر تا تاریخ 22/12/1388 به دبیر خانه ی گروه مدیریت واقع در گروههای آموزشی منطقه ۱۳ تهران ارسال نمایید .

1-       1- کدام یک از موارد زیر جزء اصول مهم پیش رفت آموزشی نیست؟

2-         الف- پیش رفت تحصیلی دانش آموزان پایه و اساس فعالیت های مدرسه است.

          ب- تشریک مساعی مدیر و معلمان ، قدرت پیش رفت آموزشی را افزایش می دهد.

          ج- برای تمام مدارس در زمینه پیش رفت آموزشی، نیم توان یک دستورالعمل صادر کرد.

           د- معلمان مدرسه ، بیشترین نقش را در زمینه ی پیش رفت آموزشی ایفا می کنند.

                   2- مدیر مدرسه ی فردا برای رهبر شدن ، باید چه توانایی های داشته باشد؟

                  الف- اهداف اخلاقی خودراتعیین،اعلام ومطابق آن عمل کند ودرحل اختلافات نقش میانجی را ایفا کند.

                  ب- در زمان محدود به مهم ترین اقداماتی که به پیش برد اهداف آموزشی و موفقیت دانش آموزان منجر

                   می شود.دست بزند

                  و با برقراری ارتباط هوش مندانه با عوامل ،ازفرصت ها به نفع مدرسه استفاده کند.

                  ج- راهنما و هدایت کننده نظام مدرسه در استفاده ی معقول از منابع موجود باشد و از نظریه های جدید

                  در حوزه مدیریت مطلع باشد و منبع اطلاعاتی ارزشمندی برای نیازهای دانش آموزان و معلمان باشد.

                  د- همه ی موارد

                 3- کدام یک از عوامل زیر موجبات استعفا و برکناری مدیران می شود؟

                  الف- شورای دبیران یک سویه ، عدم توجه به شورای دانش آموزی ، تعیین دامنه ی مشارکت دانش آموزان و اولیاء

                      ب- توجه بیش از اندازه به نظریات دانش آموزان و اولیاء ، دودلی و تردید در تصمیم گیری ها ، بی توجهی به مشتریان و

                    له شدن کرامت انسانی

                   ج- سرعت عمل بیش از اندازه در تصمیم گیری ها ، توجه صرف به نتایج نه فرایند ها ، ولی نعمت دانستن

                    اولیاء وفرزندان آنان

                    د- نظر خواهی از دانش آموزان و اولیاء ، توجه به نظرات دبیران و همکاران ، روحیه شکننده داشتن

                   4 - فنگ شويي اداري چيست؟

                     الف- مسيري كه مارا به سمت زندگي آگاهانه،خلاق و همراه با آرامش درمحيط كارمان راهنمايي مي‌كنند.

                    ب- آموزش چگونگي آراستن محيط كار خود به گونه اي كه همواره در آن احساس راحتي كنيم و انرژي

                     مثبت دريافت نماییم .

                     ج- رسيدگي يه محيط كار ، ايجاد فضاي با نشاط در محيط كار ، ايجاد تغيير در خود و اطرافيان ،

                    دقت به جزئيات ، بهره وری بالاتر

                    د- همه ی موارد .

                    5- كدام يك از موارد زير در مورد محل كار شما صحيح نمي‌باشد؟

                    الف- استفاده كردن از آئينه در محل هاي ساكن براي منعكس كردن انرژي و ايجاد آرامش و انبساط

                    خاطر اثرات

                    ب- دور ريختن اشياي اضافي موجبات احساس سبكي و آرامش فردي ونظم و تربيت درامورمي شود.

                    ج- قرار دادن ميزكار رو به روي ديوار ها تا موجبات تمركز كافي و جلوگيري از حواس پرتي شود.

                    د- ميزكار خود را با خونسردي ، شجاعت ، توجه ، ارتباطات و خلاقيت مرتبط نماييم.

                    6- كدام يك از موارد زير دلايل تلف شدن مديران مي باشد؟

                   الف- بي توجهي به فناوري هاي فناوري هاي جديد ارتباطي ، رئيس بودن به جاي مدير شدن ، تحريم و

                   قدغن كردن تلفن همراه اختیار عمل داشتن

              ب - استفاده افراطي از فناوري هاي جديد ارتباطي ، توقع احترام داشتن ، برانگيختن افراد جهت احترام ،

               مأمور و معذور بود                                                                                                                                           

               ج- انضباط پادگاني ، الهام بخش همكاران بودن ، بيان اشتباه و خطاي همكاران درجمع ، تصحيح

               اشتباه همكاران و نشان دادن راه درست.

              د- حمله ي همه جانبه و غافلگيرانه ، اشاعه ي ترس ، بي اعتنايي به بخش نامه هاي اداري ، مجري محض بودن

                 7- كدام يك از موارد زير از نشانه هاي مديران با ارزش و توانمند مي باشد؟

                 الف- رعايت بهداشت رواني ، آموزش و مصونيت سازي دانش آموزان ، توقع احترام داشتن

                 ب- گسترش حسن اعتماد ، استفاده مناسب از فناوري هاي جديد ارتباطي ، حل و فصل اُمور با خلاقيت

                 ج- صاحب فكر بودن ، برانگيختن افراد جهت احترام ، مجري محض بودن

                  د- تحريم و قدغن كردن تلفن همراه ، صاحب فكر بودن ، انضباط پادگاني

                  8- كدام يك از موارد زير در مورد " تشويق " صحيح است؟

                الف- بهتر است منجر به تشويق و انگيزش دروني شود.

                 ب- ملاك اصلي تشويق ، ميزان پيشرفت فرد در مقايسه با وضعيت قبولي خود باشد.

                  ج- ضروري نيست دليل تشويق براي فرد و ساير دانش آموزان روشن باشد.

                  د- تناسب جوايز با سن و ذوق دانش آموز مهم نيست ولي داراي ارزش آموزشي و تربيتي باشد.

                 9- کدام یک از موارد زير در مورد "تخلف" صحيح نمي باشد؟

                  الف- قبل از اعمال هر گونه تنبيه ، آگاهي از وضعيت و موقعيت محصل و انگيزه و تخلف آن اقدام شود.

                  ب- هدف از تنبيه ، توجه دادن دانش آموز به اشتباه و ايجاد زمينه ي مناسب براي رفتار مطلوب باشد.

                  ج- اعمال اهانت ، تنبيه بدني و تعيين تكاليف درسي براي تنبيه ، بلامانع است.

                   د- اعمال تنبيه ، بايد متكي به يافته هاي علمي و استفاده از الگوهاي مناسب تغيير رفتار باشد.

                  10- كدام يك از موارد زير در مورد تصميم گيري و تصميم سازي صحيح مي باشد؟

                  الف- تصميم سازي زير مجموعه ي تصميم گيري است و معمولاً زير مجموعه ها ، تصميم سازي را انجام مي دهند.

           ب- تصميم گيري شامل : بحث ، نقد ، تبادل نظر و ارزش يابي كارها ، ايده ها و شق هاي گوناگون براي                                

           ايجاد زمينه جهت تصميم سازي است.

           ج- تصميم سازي ، انتخاب يك يا چند راه كار يا ايده و... براي حل مسائل يا پيشرفت اقدامات عملي يا

           نحوه ي عمل در موقعيت هاي گوناگون است.

           د- همه ي موارد

                  11- تعريف طب تحصيلي چيست؟

                  الف- حيطه اي از دانش با بهره گيري از علوم تربيتي ، پزشكي ، روان شناسي و بهداشت است.

          ب- فراهم آوردن بستري از سلامت جسم و روان است.

          ج- فراهم آوردن تحصيل و تعليم و تربيت كارآ و اثر بخش است.

          د- همه ي موارد 

                                                      بسمه تعالی

                                               پاسخنامه مسابقه مجلات رشد مدیران

                   نام ونام خانواگی :                                                         نام آموزشگاه : 

شماره

الف

ب

ج

د

شماره

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

7

 

 

 

 

2

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3

 

 

 

 

9

 

 

 

 

4

 

 

 

 

10

 

 

 

 

5

 

 

 

 

11

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       تعداد پاسخ صحیح :                                                                 سال تحصیلی 89-88           

منشور مدیران موفق

با بررسی رفتار مدیریتی بسیاری از مدیران موفق، نکاتی ارزشمند از نوع مدیریت آنان استخراج می‌شود که می‌توان به‌عنوان «منشور مدیران موفق» از آن یاد کرد. مدیریت، اساسی‌ترین و مهم‌ترین رکن موفقیت یک سازمان و مجموعه می‌باشد. تفاوت مدیران موفق و ناموفق در طرز تفکر و نوع اقداماتی‌ست که انجام می‌دهند اما همه‌ی افرادی که دارای دانش مدیریت هستند، با قراردادن یک مدل مدیریتی متناسب با مجموعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، می‌توانند یک مدیریت موفق داشته باشند و منشأ تحولات و تغییرهای مثبت باشند. با بررسی رفتار مدیریتی بسیاری از مدیران موفق، نکاتی ارزشمند از نوع مدیریت آنان استخراج می‌شود که می‌توان به‌عنوان «منشور مدیران موفق» از آن یاد کرد و افرادی‌که تمایل دارند در محیط کار و یا حتی خانواده‌ی خود، مدیریت مؤثر و موفقی داشته باشند می‌توانند این منشور مدیریتی را با سرفصل‌های زیر، الگوی خود قراردهند و طعم شیرین مدیریت موفق را حس کنند‌.

چگونگیِ برنامهریزی برای وقت و مدیریت زمان را میدانند:

مطالعه‌ها نشان‌می‌دهد که مدیران اجرایی، هر ۸دقیقه یک‌بار کارشان دچار وقفه می‌شود مگر این‌که برای حمایت از خود، تدبیری اندیشیده باشند. این وقفه گاهی یک تلفن است، گاهی منشی یا مسؤول دفتر آنان ا‌ست بنابراین، پدید آمدن وقفه‌ها، غیرقابل اجتناب می‌باشد و هرچه یک مدیر اجرایی، پرمشغله‌تر و کارش سنگین‌تر باشد، احتمال تکرار این وقفه‌ها بیش‌تر خواهد بود. مدیران موفق، زمان را مدیریت می‌کنند و براساس یک انضباط شخصی، تمام برنامه‌های خود را مکتوب و با زمان‌بندی مشخص پی‌گیری می‌نمایند. آنان قدرِ زمان را می‌دانند و به‌عنوان ارزشمندترین سرمایه به آن نگاه می‌کنند و خود را با موضوع‌های جزئی و بی‌ارزش سرگرم نمی‌کنند. تکنیک‌های مدیریت زمان، بسیار ساده است، فقط باید آن‌ها را به‌کار بست تا از لحظه‌ها و ثانیه‌هایی که می‌گذرد، به شکل مطلوبی استفاده کرد. این نکته را یادمان باشد که زمان برای کسی که می‌ترسد، بسیار کند است و برای کسی که وقتش را به بطالت می‌گذراند، بسیار طولانی و برای کسی که مشغول کار است، بسیار کوتاه می‌باشد و برای آن‌هایی که برنامه‌ریزی می‌کنند، ازلی و ابدی است.

تصویر شفاف و روشنی از رسیدن به هدف در ذهن دارند:

مدیران موفق، این مهارت‌ها را به کارمندان خود نیز منتقل کرده‌اند. آنان گاهی در اوج فعالیت‌ها و شاید تنش‌های کاری، می‌ایستند و به تصویر زیبای رسیدن به هدف می‌نگرند. تصویرسازی، سرعت یک مدیر را برای تحقق هدف‌ها و برنامه‌هایش ‌زیاد می‌کند و باعث می‌شود شور و هیجان خوبی در محیط کار ایجاد شود. دانشمندان علم روان‌شناسی، امروزه تصویرسازی را از رموز انسان‌های موفق می‌دانند. متأسفانه بعضی از مدیران گاهی به‌قدری مشغول کار و فعالیت‌های روزانه می‌شوند که یادشان می‌رود ‌قراراست به چه اهدافی برسند و همین سردرگمی، باعث عدم موفقیت آنان می‌شود و یا ممکن است به‌جای به اهداف تصویرهای شفاف و مثبت، تصویرهای کدر و منفی در ذهن خویش ترسیم کنند که این اقدام نیز ممکن است آنان را در رسیدن به هدف‌های‌شان ناکام بگذارد. یک مدیر موفق، با امید به آینده، تصویر زیبایی از موفقیت در ذهن خویش ترسیم می‌کند و با اقتدار در مسیر رسیدن حرکت می‌کند.

نقاط ضعف را میشناسند اما بر نقاط قوت تکیه میکنند :

شناسایی نقاط ضعف و قوت، مقدمه‌ی پیشرفت یک سازمان می‌باشد. مدیرانی که فقط بر نقاط ضعف تمرکز می‌کنند، ‌نمی‌توانند مدیران موفقی باشند و به‌طور دائم روحیه‌ی خود و دیگران را تخریب می‌کنند. دانستن نقاط ضعف، به یک مدیر کمک می‌کند تا مسیر اصلی پیشرفت را پیدا کند. داشتن نگاه مثبت به موضوعات، انرژی مضاعفی در مدیر و کارمندان ایجاد می‌نماید تا بتوانند اقدام‌های مؤثری را انجام دهند. بزرگی ‌می‌گوید: «تفاوت میان شما و من در شنیدن یک چیز است. وقتی که شما صدای بسته‌شدن دری را می‌شنوید، من صدای باز شدنش را می‌شنوم.» فرصت‌هایی که برای یک مدیر پیش‌می‌آید، به‌سرعت می‌گذرد. مدیران هوشمند و موفق، از فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده می‌کنند و همواره موجی از امید و روحیه در خود و اطرافیان ایجاد می‌نمایند و با اراده‌ای پولادین، نقاط ضعف خود را می‌پوشانند و نقاط قوت را تقویت می‌کنند.

از کارهای کماهمیت دوری میکنند:

یک مدیر اجرایی قوی و موفق، همیشه به کارهای پراهمیت می‌پردازد و از کارهای کم‌اهمیت و جزئی دوری می‌کند‌. او همیشه فکرهای بزرگی دارد و برای فکرهای بزرگ، اقدام‌های شایسته هم انجام می‌دهد. مدیر موفق با تقسیم و تفویض کار، موضوعات سازمان را پی‌گیری می‌نماید و با یک اولویت‌بندی منطقی، اقدام‌های لازم را انجام می‌دهد. مدیران ناموفق همیشه وارد جزئیات می‌شوند و در ریزترین موضوعات دخالت می‌کنند و درنتیجه، قدرت اعتمادبه‌نفس و ابتکار کارمندان را سلب می‌نمایند. مدیران خوش‌‌فکر، با یک برنامه‌ی مدون، هدف‌های سازمانی خود را پی‌گیری می‌کنند و هر روز صبح، تمامی اقداماتی را که قرار است انجام دهند، بر روی کاغذ نوشته و بر مبنای اولویت‌بندی مشخص، فعالیت‌ها را مدیریت می‌نمایند. راز پیشرفت و تعالی یک مدیر، تمرکز بر انجام کارهای مهم و ارزشمند می‌باشد. قانون پارتو (قانون ۲۰-۸۰) از مهم‌ترین اصول موفقیت یک مدیر در اولویت‌بندی امور می‌باشد یعنی شناسایی ۲۰درصد از فعالیت‌هایی که ۸۰درصد اهمیت و راندمان دارند، باعث پیروزی یک مدیر می‌شود.

با فکر و هوشمندانه تصمیم میگیرند :

قضاوت زودهنگام درباره‌ی فعالیت‌ها و یا کارمندان، از اشتباه‌های بزرگ یک مدیر ناموفق است و بدتر از قضاوت ناصحیح، تصمیم‌گیری و اقدام بعد از آن است. به‌طور معمول در یک سازمان و مجموعه‌، اطلاعات مختلفی شایع و پخش می‌شود ولی یک مدیر هوشمند و موفق، تحت تأثیر این موضوعات قرارنمی‌گیرد. البته تمامی موارد را با دقت و تأمل بررسی و ‌پس از مشورت، اقدام لازم را انجام می‌دهد. مدیران موفق، ساعت‌های زیادی را به فکر و مشورت می‌پردازند و وقتی‌که به نتیجه‌ی مشخصی رسیدند، تصمیمی قاطع می‌گیرند و با اقتدار در جهت بهبود و پیشرفت حرکت می‌کنند. مدیران موفق، بعد از تصمیم‌گیری دچار تردید و شک نمی‌شوند البته همیشه مواظب افراد تصمیم‌ساز هستند که این افراد، انسان‌هایی امین و صادق باشند و با نیت خیرخواهانه به مدیر مشورت دهند.

اردك هاي خود را به مدرسه عقاب ها نفرستيد

نويسنده حكايت : مكسول، جان سي.

فرستنده حكايت : يزدان پناه، قاسم

منبع : كتاب «جوهره مديريت» نوشته جان سي . مكسول

كليدواژه‌ها : آموزش ؛ استعداد ؛ استعداديابي ؛ انتخاب ؛ مديريت منابع انساني


متن حكايت

يك وقتي، حيوانات تصميم گرفتند در يك مدرسه آموزش مهارت هاي حيوانات شركت كنند. برنامه آموزشي آنها شامل دويدن، بالا رفتن، شنا كردن و پرواز كردن بود. همه حيوانات همه درس ها را انتخاب كردند.

اردك كه در شنا كردن عالي بود، و از معلم خود بهتر شنا مي كرد، در پرواز نمره قبولي نياورد، و در دويدن ضعيف بود. چون در دويدن بسيار كند بود، ناچار شد شنا را از درس خود حدف كند و پس از تعطيلي ساعات درسي، در مدرسه مي ماند و دويدن تمرين مي كرد. اين تمرين باعث شد كه پاهاي پرده دار او كاملاً پوستمال شوند و به همين دليل كسي ناراحت نشد مگر خود اردك.

خرگوش در دويدن در رأس كلاس خود بود. اما عصب هاي ماهيچه هايش به علت تمرين زياد شنا كشيده شدند و در دويدن هم كم مي آورد و مثل سابق نمي توانست بدود.

سنجاب در بالا رفتن عالي بود. اما در كلاس پرواز بيچاره شده بود. زيرا معلم او را وادار كرده بود از زمين به بالا برود نه اين كه از درخت پايين بيايد. سنجاب به دليل فشار زياد دچار گرفتگي عضلات شد. از اين رو در بالا رفتن نمره «ج» و در دويدن «د» گرفت و مردود شد.

عقاب يك بچه مساله دار بود و به خاطر بي انضباطي به سختي تنبيه شد. در كلاس هاي پرواز از همه جلوتر بود و اصرار داشت روش خود را در بالا رفتن به كار گيرد

شرح حكايت

آدم هاي موفق جاي مناسب خود را كشف كرده اند. مديران موفق به زيردستان خود كمك               مي كنند كه جاي مناسب خود را بيابند. معلم ها و پدران و مادران موفق، شاگردان و فرزندان خود را با توجه به تواناييشان تعليم مي دهند و از آن ها توقع بيجا ندارند

 

+ نوشته شده توسط شوراي برنامه ريزي مجله در پنجشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۹ و ساعت 14:28 |